دغدغه های یک اهل فرهنگ

آخرین نظرات

او هم یک انسان است

اول نوشت: می خواستم به یک جنبه از او بپردازم که او را متفاوت از دیگر هم رزمانش کرده است، «طلبگی، تعلیم و تعلم»، که اگر می بینی همسنگرانش کم می آورند اما او هم چنان ثابت قدم مانده به این خاطر است که او قبل از اینکه عالم، مبارز، سیاست مدار یا هر کس دیگری باشد، یک طلبه است، و هیچ مانعی او را از ادامه راه طلبگی باز نداشته است.

اما وقتی دستم به قلم (صفحه کلید) رفت، توان نداشتم جلوی آنرا بگیرم، گفتم بگذار برود، بگذار تا رها شود، یک قلم آزاد بر صفحه ای سپید....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

او یک انسان است، مانند دیگر انسان ها، خور و خواب و خشم و شهوت دارد، دارای زن و زندگی است، اهل تفریح و ورزش هم هست، زندگی خصوصی دارد، زن و فرزند، عروس و داماد، نوه و نتیجه(شاید)...

او اهل دنیاست، دنیا در اختیار اوست، هم قدرت دارد، هم معروفیت، هم محبوبیت،  دستش از مال دنیا نیز کوتاه نیست، اما دنیا با همه جلوه اش نتوانسته او را اسیر خود کند، او دنیای مادی را به ذلت افکنده است، با بهترین روش از گذرگاه دنیا در حال گذر است، آرزو هایش کوتاه، بهره اش از دنیا اندک، بی اعتنا به دنیا، و به عبادت مشتاق است، او دنیا را پل گذر خود به سمت ملکوت کرده است...

او عبد خداست، عبودیت او در اطاعت است، اطاعت محض از فرامین الهی، اطاعت خدا را مقدم بر دیگر کارها قرار داده، از واجبات و سنت ها پیروی کرده، از محرمات گریزان است،  آنگونه نیست که پرداختن به جنبه ای او را از جهات دیگر باز داشته باشد، از پرورش جسم غافل نشده، همان گونه که در پرورش روح کوشاست...

در عبودیت فردی، اهل تفکر است، اهل ذکر است، اهل تهجد است، اهل مبارزه با نفس است، اهل حساب کشی از خود است، اهل ترتیل است، اهل زهد است، رواج دهنده نیکی هاست، با اعمال و گفتار، او می ترسد، ترس او از غفلت است، در عبودیت اجتماعی اهل تولی و تبری است، آمر به معروف است، ناهی از منکرات است، اهل تبلیغ است، اهل حکمت و موعظه است، در جای خود اهل جدال احسن است، اهل جهاد و مبارزه است، اهل حرکت است...

او حرکت آفرین است، هر جا که باشد در پی اصلاح است، افق های دور را می بیند، با چشم باز و آگاهانه قدم بر می دارد، آرمان هایش بلند ترین آرمان هاست، راه رسیدن را هم بلد است، اما اهل عجله و شتاب نیست، اهل بصیرت و صبر است، با هر قدم مهیای برداشتن قدم های بعدی است، با برنامه است، برنامه اش مبتنی بر واقعیت هاست، در امر دنیا آنگونه است که انگار زندگی اش ابدی است، و در امر آخرت آنگونه است که انگار لحظه ای دیگر در راه سرای باقی است، و می دانم هرچه صحنه خطیرتر و هر چه مسوولیت سنگین تر، گریه های شبانه اش بیشتر، تضرع اش بیشتر، توکل و توسل اش بیشتر  ...

او طلبه است، طالب علم دین، طالب علم حقیقی، علم انسان ساز، علم اصلاح گر، حرکت آفرین، منطبق با فطرت انسان، منطبق با آفرینش جهان، منطبق با واقعیت ها و از مهم ترین آنها واقعیت فانی بودن این دنیا و اعتقاد به سرای باقی...

افتخار او طلبگی است، مشغولیت های فراوان او را از ادامه راه پر افتخار طلبگی باز نداشته است، اگر همسنگرانش با رسیدن به مسوولیت، طلبگی را فراموش کردند اما او از ریشه خود جدا نشده است، او روحانی است و روحانی زاده، و در این راه توقف و سکون را نپسندیده است، که اگر غیر از این بود در ادامه راه در می ماند، او به خوبی این را می دید که ادامه مسیر بدون دانش آموزی میسر نیست، او مدرس است، چرا که طلبه باید زکات علمش را هم بپردازد، خود را بی نیاز از دانستن نمی داند، علاقه اش به کتاب و کتاب خوانی بر کسی پوشیده نیست، او اهل تعقل و تدبر است...

او اهل نقد است، انتقاد کننده و انتقاد پذیر است، گوش هایش شنوا و چشم هایش بینای حقایق است،آنگونه که قاری و شاعر، استاد و دانشجو، سیاسی و فرهنگی، حتی مردم عادی با او هم نشین اند، با شاعر به زبان شعر، با قاری به زبان قرائت، با سیاسی به زبان سیاست، با دشمن به زبان انقلابی، با مردم به زبان عطوفت و رحمت، و با فرهنگی به زبان خود سخن رانده، سخنانش محکم و به دور از تناقض است، چنانچه سالیان بلند خدمت بی دریغش شاهد این مدعاست،او اهل مشورت است...

 حسن ظاهرش از صفای باطن، و سکوتش از حکمت است، محفل اش با صفا، گفتارش دل نشین، گوش هایش شنوا، دلش روشن، لبخندش بی ریا، مزاحش به جا، صورت و سیرتش یاد آور راه خداست، راه کار و تلاش، راه مبارزه، راه جهاد، راه سازندگی، راه خودسازی...

راه و رسم او اعتدال، روش زندگی اش صحیح و پایدار، سخنانش روشنگر حق و باطل ، جاذب و دافع ، عزت محرومین، مدافع و پناهگاه مومنین، ذلیل کننده ستمگران و خوار کننده سرکشان، در راه حق شکیبا، خشم خود را فرو خورده، منش اش مهربانی با مردم، با آنها که از او روی گردانده اند مهربان، و با آنها که به او ستم کرده اند عذر پذیراست، او اهل محبت و رحمت است...

او قانون مدار است، و در درجه اول قوانین و سنت های الهی، در درجه دوم پیرو سیره معصومین علیهم السلام، اهل عمل به قانون است، قبل از آنکه به چیزی فرا بخواند عامل به آن است، خاضع در برابر قانون و نهاد های برآمده از آن است، و به همان نسبت دشمن قانون گریزی و قانون گریزانی که خود را بجای قانون می گذارند، و در عمل ثابت کرد زیر بار بدعت های غیر قانونی نمی رود...

ولایت پذیرترین ولایت پذیران است، اگر دعوت به ولایت می کند خود در خط مقدم این راه است، راه ولایت، راه حرکت آفرین مصطفی، راه عدالت مرتضی، راه فطرت فاطمی، راه احسان حسنی، راه حماسه حسینی، راه عبودیت سجادی، راه علم باقری، راه صدق صاقی، راه کظم کاظمی، راه رضای رضوی، راه جود جوادی، راه هدایت هادوی، راه حسن عسگری، راه قیام مهدی(علیهم صلوات الله اجمعین(...

او انقلابی است، در راه خدا، از همه چیز خود می گذرد، تا پای جان بر عهد خود وفادار مانده است، اهل حماسه است، آنچنان که دشمنان به او لقب آهنین داده اند، اهل جانبازی است، اهل ایثار و شهادت است...اهل کینه و نیرنگ نیست، سیاست بازی او برای خدا و در راه خداست، عین دیانت اوست، در روز های وحشت و فتنه نمی خوابد، در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمی گرداند، او مقتدر است، و لطیف، لطافتش از رحمت ایزدی، و اقتدارش در اتکال به وعده های حق الهی است:«ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»

او مظلوم است، در اوج اقتدار، مظلومیت او از ضعف نیست، از بی وفایی است، از بی وفایی کسانی که به زبان دوستش می دارند و در عمل تنهایش می گذارند، ببین چه فریاد هایی که بی جواب مانده، چه دغدغه ها که بی تامل از کنار آنها گذر شده، و چه هشدار ها که جدی گرفته نشده است، او مظلوم است در بین هم رزمان خود، در بین هم سنگران خود، در بین دوستداران و فداییان خود...

او وارث است، وارث خلق نبوی، عدالت علوی، ولایت پذیری فاطمی، مظلومیت حسنی، شجاعت حسینی، بکاء سجاد، علم باقر, دانشگاه صادق، عفو کاظم، غربت رضا، تقوای تقی، پاکی نقی، صلابت عسگری و ولایت مهدی (عجل الله تعالی فرجه) صلوات الله علیهم اجمعین، وارث انبیا و اوصیا، وارث خمینی کبیر (ره) ...

او یادگار است، یادگار دوران مبارزه با طاغوت، یادگار مبارزه با فرقه های التقاطی، مبارزه با مظاهر کفر و شرک، مبارزه با ستم ستم شاهی، مبارزه با استکبار جهانی، مبارزه برای استقلال و آزادی، مبارزه برای آرمان های مقدس، مبارزه برای نابودی مظاهر شیطان و شیطان اکبر، او در صف اول مبارزه است، سینه سپر کرده، آماده رشادت، و آماده شهادت...

.

.

.

او ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخر نوشت: از وجود مبارکش معذرت می خواهم، می دانم اهل تملق نیست، می دانم از ستایش بیزار است، می دانم ناتوانم از توصیفش، آنگونه که هست، آنگونه که سزاوار آن است...

می ستایم اش، نه آنگونه که عبد ارباب خود را، نه آنگونه که بنده معبود خود را، نه آن گونه که مجیز گویان صاحبان قدرت را...

اصلا این که ستایش نیست، بیان زیبای هایی است که در او جلوه کرده، زیبایی هایی که در وجود اوست، وجود یک رهبر، یک مقتدا، یک پدر...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این مطلب به عنوان یاد داشت مهمان در وبلاگ «همسفر عشق» منتشر شده بود که پس از بازنویسی خدمت سروران گرامی ام تقدیم می شود. باشد که موجب نزدیکی دل ها گردد.

 • محسن روزبه

نظرات  (۲۶)

سلام خوب بود
قلم خوبی دارید موفق باشید...
سلام .. خوب بود..

پاسخ:
پاسخ:
سلام.
ممنون که قابل دانستید.
یا علی
بسم الله الذی لا ارجو الا فضله
سلام علیکم؛ میلاد بی بی معصومه(سلام الله علیها) مبارک؛
سر فرصت خدمت میرسم ان شاءالله...
التماس دعا برای توفیقات علمی و ...
یا زهرا(س)

پاسخ:
پاسخ:
سلام.
ممنون از لطف شما.
یا علی
 • خادم الشهدا
 • سلام
  زیبا و آرمانی بود...
  آرمان همه ما
  کاش همگان اینطور بودند...

  یا علــــــــی

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  ممنون از حضورتان.
  یا علی
  سلام.
  در یکی از کامنت ها آقای امید محمد پور ادعا داشتند که پیامبران هم اشتباه داشته اند و بنده سهوا در جواب به این مورد اشاره نکرده ام که پیامبران به خاطر عصمت شان مصون از گناه و خطا و اشتباه هستند.
  بدین وسیله اصلاح می کنم.
  یا علی
 • روح اله اصلانی
 • دعا برای ظهوراقا.........
  ممنون از مطالب ارزنده تون تشکر اگر به وبلاگ ما هم یه سرک بکشین روزیتان خدایی.... یا علی

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  ممنون از نظر لطفتون. چشم حتما میام.
  یا علی
  شب عاشورا رفتم، خواستم، شهادتنامه بگیرم...

  امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود....

  توی مراسم، شب عاشورا فکر کردم دیدم موانع زیادی جلو رویم وجود داره...حتی ...حتی همون جا یه مانعی درک شب عاشورا رو ازم گرفت، خیلی ناراحت بودم، از اینکه...

  اما!

  روز عاشورا... خدایا کمکم کن!!! مقتل خوانی سید الشهدا ...جانم ...

  شرمنده ام... چرا زنده ام هنوز، شرمنده ام از مولایم...

  سرعت گیر ها، موانع... همه چیز رو باید کنار گذاشت...تا حسینی شد، و شهید بود نه اینکه شهید شد.

  یک عمر شهید بودن هنر است،......................

  راه رسیدن به بهشت حسین یک نفس دویدن است...

  نفس نفس می دوم، می دوم تا حسین... می دوم تا حسین زمان...

  اگه هستی بسم الله

  سرعت گیرها :

  بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند! آیه 24 سوره توبه

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  بسیار زیبا بود.
  شهید بودن، حسینی بودن، حضور داشتن...
  یا علی
  هیس . . .

  آرام باش !

  مگر نمی بینی ،

  " وجدان ها " به " کما " رفته اند . . .
  .
  .
  و چه زیبا گفتی :

  " وَ أَمَّا السَّائلَ فلَا تنـْهَرْ "

  و چه راحت زیر پا گذاشتیم ،

  " انسانیت" را . . .


  خدا حفظشون کنه وسایشونو از سرمون کم نکنه

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام...
  عشق یعنی یک خمینی سادگی...

  عشق یعنی با علی دلدادگی....

  عشق یعنی دست تو پرپر شده...

  عشق یعنی یک علی رهبر شده...

  عشق یعنی لافتی الا علی....

  عشق یعنی رهبرم سید علی...
  .......
  یاعلی.

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام. زیبا بود.
  یا علی
  خ م ی ن ی در خمینی و خامنه ای مشترک است؛ یعنی من هر وقت می نویسم خامنه ای در دل خود خمینی هم دارد. اما خامنه ای یک «الف» یک «ها» از خمینی بیشتر دارد که روی هم می شود «آه»... و ما اجازه نمی دهیم آه حضرت ماه گره بخورد به سینه چاه.
  .........
  کاش حرفی که می زنم ادعا نباشد...
  علی تنها بماند...

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  کار سختی است اما شدنی است.
  نه جلو بزنیم نه عقب بمانیم.
  یا علی
  سلام علیکم
  عرض کردم صفاتی که برشمردید با جان و دل قبول دارم ولی با این روش اینکه فقط به بیان آنها بسنده بشه و دلیل و استدلال و مصداق همراهش نباشه مشکل دارم...جسارتا
  یاعلی

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  قصد اصلی من این بود که تفاوت های ایشان را هم بیان کنم.
  مانند طلبه بودن و ادامه راه، اینکه وقتی کسی مسوولیت بالاتری می گیرد به همان نسبت باید خود سازیش بیشتر شود، اینکه محافل ایشان پویا و راهگشاست، اینکه منش ایشان با دوست و دشمن انصاف است، اقتدار و مظلومیت ایشان، حرکت آفرینی، عبودیت محض، چند بودی بودن شخصیت ایشان و ...
  تلنگری است به من و امثال من که بدانم اگر ادعای پیروی از ایشان را دارم، اگر ادعا دارم که ولایت مدارم چگونه باید باشم...
  یا علی
 • خوزستان_شوشتر
 • سلام
  متن زیبایی بود
  منم به رهبرم افتخار میکنم

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام
  سلام. خدمت همه دوستان که لطف کرده و نظر داده اند.
  من جسارتم از شهید آوینی بیشتر نیست و از ایشان مدد گرفتم و به ایشان تاسی کرده ام. اگر قبول دارید که ایشان خمینی(ره) دیگر است، در این باره چه نظری دارید:
  «داغ های همه تاریخ را ما به یکباره دیدیم، چرا که ما امت آخرالزمانیم، و خمینی، این ماه بنی هاشم، میراث دار همه صاحبان عهد بود در شب یلدای تاریخ، در عصر ادبار عقل و فلک زدگی بشر، در زمانه غربت حق، در عصری که دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی شد و هیچ منذری نمی آمد، خمینی میراث دار همه انبیاء و اسباط ایشان بود و داغ او بر دل ما، داغ همه اعصار، داغ بی تسلی.
  ما را این گمان نبود هرگز که بی او بمانیم. آخر او آیتی بود که "ثقلین" را در وجود خود معنا کرد. همه ما "ترک رسول الله" را، و ما می دانستیم که زمین و زمان می گردند تا انسان هایی چون او، هر هزار سال یکی،پای به دنیا گذارند. آخر آدم هایی چون او،قطب سنگ آسیاب افلاکند، مصداق حدیث "لولاک"اند و غایت الغایات وجود... و حق است اگر با رفتن ایشان زمین از رفتن بازماند و آسمان نیز، خورشید سرد شود و ماه بشکافد و دریاها طغیان کنند و باران خون از اسمان ببارد و مومنین از شدت ماتم دق مرگ شوند، و اگر نبود آن حجت غایب، تو بدان بی تردید همان می شد.
  ما را این گمان نبود که بعد از او بمانیم اما او رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین، در این پهنه بی منتهایی که عقل راه به جایی نمی برد. دریاها و زمین و آسمان و ماه و خورشید بر جای ماندند تا مقصود خمینی(ره) محقق شود، آن سان که بعد از رحلت آخرین فرستاده خدا نیز دور فلک بر جای ماند تا حقیقت وجود او را در جهان تحقق بخشد.آخر انسان هایی چون او یک فرد نیستند، یک امت اند و یک تاریخ.»
  آغازی بر یک پایان شهید آوینی.
  قصد مقایسه ندارم، من کجا و شهید آوینی کجا.
  اما اگر این جملات از من بود شما چه می گفتید؟
  یا علی
  سلام
  اینکه او یک انسان است...
  او مظلوم است و مظلومیتش از ضعف نیست...
  او رهبر است و مدیر و مدبر و ولی نعمت و واسطه فیض...
  همه را قبول دارم
  اینکه بسیاری از صفاتی که آورده بودید معیارهای متقین است در آیات و روایات قبول دارم
  اما...اما این دفاع کردن و این نوع شناساندن را نمی پسندم چون به نظرم خود حضرتش قبول ندارد!
  به قول حسین قدیانی: "خ ا م ن ه ا ی" همان "خ م ی ن ی " است که یک آه بیشتر دارد!
  وبنظرم این است اوج مظلومیتش و اقتدای به مولاست که "در ادبیات ما هر صد هزار آه میشود یک چاه"
  و چاه های مولا هنوز که هنوز است اشک دارند و مردم از اشک های آن سیراب میشوند.
  یـا علــی

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  می دانم ایشان کریم است و رحیم.
  می دانم خطا بخش است و پوزش پذیر.
  وگرنه کی قلم جسارت این را داشت که این گونه بنویسد.
  حرف اول و آخر من این است: او یک «طلبه» است.
  اگر من در صفتی اغراق یا غلو کرده ام بفرمایید اصلاح کنم.
  یا علی
  سلام
  متن قشنگی بود. تو وبلاگ زائر باران خونده بودمش...
  پایدار باشید.

  پاسخ:
  پاسخ: سلام...
  سلام،متن خیلی قشنگی هست...
  کاش خدا توفیق شناخت و درک رهبرمون رو بهمون بده...
  خوش به حال ما ایرانی ها که خدا همچین نعمت بزرگی بهمون عطا کرده و بدا به حال ما ایرانی ها که ناشکریم و گوش به فرمان رهبرمون اونجور که باید و شاید نیستیم...

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  ممنون از حضورتان.
  از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش به درآید
  یا علی
 • امید محمدپور
 • رهبری را به عنوان یک سیاست مدار بادریات و بزرگ.و یک انسانی که بدلیل تجربه های پی در پی سیاسی و مطالعه بسیار زیاد و همنشینی با شخصیت های نامی و بسیار با سواد و همنشینی با امام خمینی ره و مدیریت بسیار قوی ایشان در بحران ها باعث شده که من ایشان را به عنوان رهبری قبول کنم اما باید بدانیم که رهبری هم اشتباهاتی داشتن و این هم منطقی است هر انسانی اشتباه میکند همانطور که پیامبران اشتباه کردند و هم انتقاداتی به ایشان دارم.اما مجموعا بر این عقیده ام که عدم مدیریت ایشان یعنی موفققییت مخالفان ایران

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  اینکه فقط امام معصوم است که گناه نمی کند و دیگر انسان ها احتمال خطا دارند درست است. ایشان هم معصوم نیست.من کجا گفتم ایشان معصوم است؟
  می توانید چند مورد از اشتباهات ایشان را بگویید؟
  می توانید مواردی را هم که به ایشان نقد دارید بفرمایید؟
  و می توانید نقد خود را به نوشته من عنوان کنید؟
  یا علی
  قشنگ و زیبا و قابل تامل و قابل استفاده بود

  هر چی مطالب اجتماعی در حال حاضر بیشتر بشه بنظر من جالبتر و خواندنی تر و مفیدتر میشه

  موفق باشید

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  ممنون سر زدید اخوی.
  یا علی
 • موسوی/مهردونی
 • با
  غم نوشت/ مبارزه تمامی ندارد...
  به یاد دانشجوی مجاهد مرحوم معین رئیسی
  به روزم
  یامهدی عج

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  چشم. سرمیزنم. موفق باشید.
  یا علی
 • موسوی/مهردونی
 • سلام
  زیبا بود
  بهترین وصف به نظر من
  مظلوم مقتدر بود
  ولایی باشید
  یامهدی عج

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام.
  ممنون از لطف شما.
  یا علی
  سلام موفق باشید و سرافراز

  پاسخ:
  پاسخ: سلام. پایدار باشید و بر قرار
  سلام
  خسته نباشین.زیبا بود
  انگار دیگه ماعادت کردیم به مظلومیت مدافعان شیعه!!!!!
  شیعه به مظلومیت رهبرانش عادت دارد

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  مقتدر مظلوم...
  یا علی
  گفتم این یه جاخونده بودما...
  سلام خوبی ...
  جالب بود ...
  یه چیز...
  با مطالب کم هم میشه خیلی چیز ها رو فهموند
  یاعلی

  پاسخ:
  پاسخ: سلام.
  نظر شما متین.
  شما بفرمایید در این قالب کجایش را می شود حذف کرد؟
  یا علی
  سلام
  تا حدودی درک کردم مطلبتون رو
  البته با یه جاهاییش زیاد موافق نیستم
  ولی میشه گفت در کل خوب بود
  تشکر

  پاسخ:
  پاسخ: سلام. البته این نظر شماست و محترم.
  اما این حقیر خود سانسوری کرده است.
  کاش بفرمایید ایراداتش را تا اصلاح شود.
  یا علی
  سلام.بزرگوارید.
  اصلاح شده اش نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.
  او مظلوم است، در اوج اقتدار، مظلومیت او از ضعف نیست، از بی وفایی است، از بی وفایی کسانی که به زبان دوستش می دارند و در عمل تنهایش می گذارند، ببین چه فریاد هایی که بی جواب مانده، چه دغدغه ها که بی تامل از کنار آنها گذر شده، و چه هشدار ها که جدی گرفته نشده است، او مظلوم است در بین هم رزمان خود، در بین هم سنگران خود، در بین دوستداران و فداییان خود...
  مشکل اینجاست در مواجهه با هشدارهای رهبری یا دچار کج فهمی هسیتیم یا به موقع پای حرف رهبری نیستیم متاسفانه.وگرنه جلوتر از اینها بودیم.
  خدا سایه شان را همیشه بر سر ملت ایران حفظ کند....چه بسا اگر دیگر انقلاب ها هم رهبری اینچنین داشتند الان وضعشان...

  پاسخ:
  پاسخ:
  سلام. اگر دیگر کشور ها هم رهبری مثل ما داشتند...
  وضع امروز ملت مسلمان مصر...
  حزب الله لبنان...
  یا علی

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی