دغدغه های یک اهل فرهنگ

آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

دغدغه تازه

این روزها دستم به نوشتن نمی رود و شاید باز شدن قفل ها طول بکشد، اما دغدغه ها هنوز به جای خود باقی است. همین